งานมหกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานงานมหกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 2019 ในวันที่ 5 -7 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. พร้อมกับชมนิทรรศการ นวัตกรรมวิถีเกษตรไทยจากศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ องค์กรร่วมจัด กว่า 40 หน่วยงาน ชม ชิม ช้อปสินค้าเกษตรคุณภาพ 200 ร้านค้า เรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนวัตกรรมเกษตร 20 วิชา

ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ตรงข้ามโรงพยาบาลการุณเวช จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2529 2212-13 มือถือ 087 359 7171, 094 649 2333 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan