งานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ @ หาดใหญ่

งานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ @ หาดใหญ่ (International Balloon Festival @ Hat Yai) ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “เทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ @ หาดใหญ่” (International Balloon Festival @ Hat Yai) เพื่อสร้างกิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เสริมสร้างภาพลักษณ์และความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตลาดระยะใกล้จากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ อันจะก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่พื้นที่และการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562

บอลลูนที่เข้าร่วมงาน มีจำนวน 15 ลูก จากทุกภูมิภาคทั่วโลก เช่น ประเทศไทย เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน บราซิล สเปน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เวียดนาม ประกอบด้วย 
          Normal Shape 3 ลูก ได้แก่ Amazing Thailand จากประเทศไทย Painting จากเนเธอร์แลนด์ Peggy จากเวียดนาม
          Special Shape 9 ลูก ได้แก่ Saga Ebisu จากญี่ปุ่น OH Bear จากไต้หวัน Bidu จากบราซิล Elvis จากบราซิล Farmer Pig จากบราซิล Busby จากอังกฤษ Wil the Police จากสหรัฐอเมริกา Bundit จากสหรัฐอเมริกา Gnome จากสเปน
          และ Mini Balloon 3 ลูก ได้แก่ Sukjai, Plai Puak, Lopoh จากประเทศไทย

กิจกรรมภายในงาน แบ่งเป็นช่วงเช้า เวลา 6.00-8.00 น. และช่วงเย็น เวลา 17.00-22.00 น. ดังนี้
          ช่วงเช้า
          – Morning Free Flight การบินบอลลูนเพื่อสร้างกระแสและเชิญชวนให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมงาน 
          – Balloon Tethering การลอยบอลลูนในจุดที่กำหนด ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
          – Walk-in Balloon ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าไปเรียนรู้โครงการภายในลูกบอลลูน โดยมีนักบินบอลลูนให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและเกร็ดความรู้ต่าง ๆ
          – Balloon Display เป็นการลอยบอลลูนภายในสนามเพื่อสร้างสีสันกับกิจกรรมแชะแชร์

          ช่วงเย็น
          – Balloon Night Glow กิจกรรมไฮไลต์ของงาน เป็นการโชว์บอลลูนประกอบแสง เสียง ที่น่าตื่นตา ตื่นใจ
          – Balloon Tethering การลอยบอลลูนในจุดที่กำหนด ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
          – Walk-in Balloon ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าไปเรียนรู้โครงการภายในลูกบอลลูน โดยมีนักบินบอลลูนให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและเกร็ดความรู้ต่าง ๆ
          – Balloon Display เป็นการลอยบอลลูนภายในสนามเพื่อสร้างสีสันกับกิจกรรมแชะแชร์
          – การจำหน่ายอาหารและกิจกรรมการแสดงบริเวณหน้าสนามกีฬา