แจ้งปิดเข้าเยี่ยมชมภายในอาสนวิหารฯ จันทบุรี ช่วงสงกรานต์และสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี ปิดให้เข้าเยี่ยมชมภายใน เนื่องจากความไม่สะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และสัปดาห์ศักด์สิทธิ์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562