กราบไหว้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ขอพรจากย่าโม

กราบไหว้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ขอพรจากย่าโม

ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าที่แผ่นดินโคราชหรือแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาที่ยังมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั้น เป็นเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวมีท่าวสุรนารีหรือคุณหญิงโมที่เข้ามาช่วยกอบกู้แผ่นดินเอาไว้ แม้เวลาผ่านมาประมาณ 2 ร้อยปีแล้ว แต่ลูกหลานชาวโคราชไม่เคยลืมบุญคุณที่ย่าโมได้นำทัพต่อสู้กับท้าวอนุวงศ์จากเวียงจันทร์ที่เข้ามาแย่งชิงพื้นที่แผ่นดินนครราชสีมาในตอนนั้นถ้าไม่มีย่าโมที่เข้ามานำทัพต่อสู้กับคนที่เข้ามาแย่งแผ่นดิน เราจะมีแผ่นดินโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาเหลือไว้ในประเทศไทย ลูกหลานชาวโคราชอาจจะต้องอพยพออกจากพื้นที่หรือไปเป็นชนชั้นรองของเมืองอื่น แต่ที่พวกเราชาวโคราชได้อยู่อิสระมีชีวิตที่ดีมีแผ่นดินเป็นของตัวเองมาถึงทุกวันนี้เพราะย่าโมได้ต่อสู้ปกป้องดินแดนเอาไว้ให้เรา ทำให้เมืองโคราชเป็นเมืองใหญ่ที่มีการพัฒนาอย่างยาวนาน จนทุกวันนี้เราเห็นได้เลยว่าเมืองโคราชนั้น แม้ไม่เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน แต่กลับเป็นเมืองที่พัฒนาดีมากจนทำให้หลายคนคาดไม่ถึงว่าวันนั้นถึงวันนี้ จะพัฒนาได้มากมายขนาดนี้ นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่เคยตกไปเป็นเมืองขึ้น ประชาชนไม่เคยต้องไปเป็นชนชั้นรองรับใช้ใคร เมืองโคราชจึงพัฒนามาได้ยิ่งใหญ่มาก คนโคราชจึงไม่เคยลืมบุญคุณย่าโมและมีอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ท่านที่ได้ปกป้องให้เราอยู่เป็นสุขกันมาถึงทุกวันนี้

กราบไว้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ท่านที่เป็นชาวโคราชหรือคนต่างจังหวัด ท่านสามารถที่จะกราบไหว้ขอพรจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเพื่อให้ย่าโมดลบันดาลให้พวกเราทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆ มีแต่ความประสบความสำเร็จในชีวิต ว่ากันว่าย่าโมท่านมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก หากเราขอพรแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆ พรนั้นจะเป็นจริงทุกข้อ เพราะย่าโมท่านต้องการช่วยเหลือคนที่คิดดีทำดีให้ประสบความสำเร็จ มีชีวิตที่ดี ท่านต้องการสนับสนุนให้คนดีมีจุดยืน สามารถปักหลักในสังคมได้ คนโคราชที่เป็นคนดีจึงมีสิทธิ์ได้รับพรจากย่าโมให้ชีวิตในทุกด้านมีความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จทั้งความรัก หน้าที่การงาน มีทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดมือ ดังนั้นถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่คิดดีทำดี ท่านสามารถเดินทางมาขอพรจากย่าโม เพื่อให้ชีวิตของท่านก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น แม้ว่าท่านจะไม่ใช้ชาวนครราชสีมา แต่บอกเลยว่าย่าโมยินดีช่วยเหลือให้คนที่เป็นคนดีคิดดีได้ประสบความสำเร็จมีชีวิตที่ดีกันหมดทุกคน โดยสามารถมากราบบูชาท่านได้ที่ในตัวเมืองตรงลานย่าโม