ชมอนุสาวรีย์พระเจ้าตาก ไหว้ขอพรร่ำรวยเงินทอง

ชมอนุสาวรีย์พระเจ้าตาก ไหว้ขอพรร่ำรวยเงินทอง

อนุสาวรีย์พระเจ้าตาก เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยเสมอมา เพราะพระเจ้าตากเคยเป็นเจ้าแผ่นดินกรุงธนบุรีและมีการปกครองให้ประชาชนในยุคนั้นอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมา ทั้งยังเป็นผู้มีวิชามีความรู้ความสามารถมากมายจนข้าศึกไม่กล้ามารุกราน ประชาชนในยุคพระเจ้าตากจึงมักจะอยู่อย่างมีความสุข ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ไม่ต้องกลัวอดตาย ไม่ต้องทำงานหนัก จะหาของกินก็ง่าย จะทำมาค้าขายก็เจริญรุ่งเรือง เพราะคนมีเงิน แถมยังมีชาวต่างชาติมาซื้อของ ในยุคพระเจ้าตากจึงเป็นที่น่าจดจำ เพราะพระองค์บริหารบ้านเมืองได้ดี ทำงานหนักทั้งฝึกวิชาความรู้และบริหารแผ่นดินให้ประชาชนไม่ถูกรุกราน ผู้คนมีความสุข ใช้ชีวิตกันอย่างร่มเย็น ดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราได้พบเห็นอนุสาวรีย์พระเจ้าตากตามจุดต่างๆเพื่อให้เราเข้าไปกราบไหว้ขอพร

 

การขอพรจากอนุสาวรีย์พระเจ้าตาก

ตามความเชื่อนั้น เชื่อกันว่าพระเจ้าตากจะให้พรให้เราทุกคนใช้ชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข การขอจากพระเจ้าตาก จะเป็นการขอพรให้มีความสุขมีความร่มเย็นมาสู่ครอบครัว จะได้พรทั้งในเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภัย การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งช่วยให้เกิดความปึกแผ่นและความสามัคคีกันของคนในชาติ ไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำให้คนในชาติเกิดความแตกแยกกัน ด้วยความศักดิ์ของพระเจ้าตาก จึงทำให้ประเทศไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่ถูกรุกรานเสมอมาจนถึงทุกวันนี้ ประเทศไทยก็ยังไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร การไปเคารพสักการบูชาพระเจ้าตาก จึงเป็นวิธีที่ดีที่จะได้รับพรในเรื่องของความร่มเย็นเป็นสุข ช่วยให้ครอบครัวของเรารักกันอย่างเหนียมแน่น มีความสุขในการใช้ชีวิตกันมากขึ้น ปราศจากการทะเลาะเบาะแว้ง เพราะพระเจ้าตากจะดลบันดาลพรให้ทุกคนเกิดความรักความสามัคคีกัน

 

การสักการะขอพรให้ร่ำรวย

นอกจากพระเจ้าตากจะขึ้นชื่อเรื่องการให้พรให้เราเกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขกายสบายใจแล้ว อนุสาวรีย์พระเจ้าตากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ดลบันดาลพรให้เรามีความอุดมสมบูรณ์ มีฐานะทางการเงินที่ดีอีกด้วย เพราะว่าในสมัยก่อนพระองค์ได้ขึ้นชื่อว่าบริหารบ้านเมืองได้ดีมาก ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ผู้คนไม่อดอยาก มีกินมีใช้สุขสบาย ดังนั้นการขอพรจากพระเจ้าตากเพื่อให้เรามีความสุขสบายมีฐานะทางการเงินที่ดีจึงไม่ใช่เรื่องแปลก แนะนำว่าถ้าอยากจะบูชาพระเจ้าตาก ลองใช้ดอกดาวเรืองหรือพวงมาลัยดาวเรือง เพราะเป็นสิ่งที่ใช้ในการขอพรให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองมีฐานะทางการเงินที่ดีอยู่แล้ว ซึ่งเราสามารถเดินทางไปขอพรได้จากหลายที่ ถ้าใกล้บ้านก็อาจจะเลือกเป็นวงเวียนใหญ่ก็ได้เช่นกัน